Fungsi Bahagian

/Fungsi Bahagian
Fungsi Bahagian 2023-08-17T16:24:46+00:00
Unit Pentadbiran
Unit Pentadbiran
1. Pengurusan Bajet
2. Pengurusan Perjawatan
3. Pengurusan Perolehan
4. Pengurusan Aset & Inventori
5. Pengurusan Kualiti
6. Pelaporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
7. Penyelarasan dan pengrekodan latihan
8. Penerbitan Buletin PKU
9. Penyediaan Laporan Tahunan
10. Webmaster PKU
11. Pengurusan program PTKM dan PKKP mengikut takwim tahunan
12. Keahlian Majlis Kesihatan Malaysia (MAKESUM)
Unit Perubatan
Unit Perubatan
1. Perkhidmatan Pesakit Luar
2. Perkhidmatan Kecemasan
3. Perkhidmatan Farmasi
4. Perkhidmatan Makmal Perubatan
5. Perkhidmatan Rehabilitasi & Wellness Klinik
6. Pengurusan Pensterilan alat-alat perubatan
7. Perkhidmatan Ambulan
8. Pengurusan Program Badan pelajar (U3P)
9. Pengurusan rujukan kes ke Hospital
10. Perkhidmatan penyediaan surat jaminan pelajar
11. Perkhidmatan pinjaman peralatan perubatan
Unit Pergigian
Unit Pergigian
1. Pengurusan rawatan pergigian
2. Pengurusan temujanji kes pergigian
3. Pengurusan program bagi pembelajaran dan pengajaran pergigian
4. Pengurusan alat-alat pensterilan alat-alat pergigian
5. Perkhidmatan pemeriksaan gigi di Taska USIM
Unit Kesihatan Awam
Unit Kesihatan Awam
1. Pengurusan pemantauan Kafeteria & Sajian
2. Pengurusan dan pemantauan kes penyakit berjangkit
3. Notifikasi kes ke Pejabat Kesihatan Daerah
4. Pengurusan kesihatan dan keselamatan pekerjaan
5. Pengurusan kesihatan Taska USIM
6. Pengurusan sisa klinikal/sisa pepejal
7. Penyelarasan aktiviti kesihatan dengan kerjasama jabatan luar
8. Penyelarasan aktiviti kesihatan warga USIM